For virksomheder

Dårlig trivsel på virker arbejdsmiljø og indlæring

”Husk! Det er bedre at forebygge – både på bundlinjen og helbredskontoen”

Trivsel på arbejdspladsen

Jeg tilbyder skræddersyede workshops, temadage eller individuelle forløb, der forbedrer trivslen på din arbejdsplads.

Jeg brænder for at se udvikling ske. At facilitere omsætning af viden i praksis, er noget af det bedste jeg ved. Når et forløb skaber klarhed og overblik, er jeg tilfreds med mit arbejde.

Min mission er større tilfredshed med arbejdslivet, for de mennesker jeg møder på forskellige arbejdspladser.

Modstandskraft, kreativitet og engagement

Vores trivsel påvirker både kvaliteten af vores arbejde, men også hvordan vi har det derhjemme. Når vi har det godt, bliver alting lidt sjovere. Trivsel skaber det overskud, der kan hjælpe os til at klare de udfordringer, vi alle møder på vores vej.

Et godt psykisk arbejdsmiljø øger vores modstandskraft, kreativitet og engagement, og vi er bedre i stand til at klare dagligdagen. Det styrker samarbejdet på arbejdspladsen, måden vi taler med hinanden på og hjælper hinanden.

At blive anerkendt for de styrker vi har, er et godt skridt på vejen. Vi har mere lyst, mentalt overskud og energi til at gå i gang med nye udfordrende opgaver.

Et sundt arbejdsmiljø har stor betydning for hele arbejdspladsen. Manglende trivsel giver dårlige resultater, forhøjet sygefravær og personaleflugt.

Individuel opfølgning

Det giver god mening at give den enkelte mulighed for at tage de emner op, der berører vedkommende mest.

Igennem coaching og dialog findes der løsninger til gavn for den enkelte medarbejder og virksomheden.

Mulighed for refleksion giver tid til at finde nye handlemuligheder og tingene falder på plads. Der sker en udvikling under samtalerne, så nye redskaber og erkendelser hurtigt kan tages i brug.

Individuelle seancer planlægges fra gang til gang og kan købes som et klippekort á 5 gange. Ring og hør nærmere om priser og forløb.

”500.000 danskere føler sig generelt udbrændte på deres arbejdsplads – det er lidt skræmmende”

Workshops og temadage tilrettelægges efter jeres behov

Prisen vil afhænge af indhold og længde. Der kan eksempelvis planlægges 4 workshops hen over et år og der kan suppleres med individuel coaching/supervision undervejs.

Coaching er den mere målrettede proces, mens supervision lader dig se en situation udefra og giver klarhed og overblik.

Eksempler på workshops og temadage:

Fra forandring til forankring

 • Hvordan påvirker forandring os?
 • Værktøjer til at håndtere forandring
 • Hvad skal der til for at forankre de nye tiltag?

Mindfulness og Stress

 • Hvordan vi reagerer på stress?
 • Hvad kan Mindfulness gøre for dig og din arbejdsplads?
 • Forebyggelse af stress hos os

Kommunikation og Samarbejde

 • Hvad er god kommunikation?
 • Hvad fremmer eller hæmmer den?
 • Vi vil implementere god kommunikation hos os

At arbejde alene og fælles

 • Påvirkningen af at arbejde alene
 • Hvordan vi får en følelse af fælles ejerskab
 • Der skal små ting til